SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ

Phone App

Logix Kargüzar dövlət müəssisələrinin, o cümlədən nazirliklərin, komitələrin, idarələrin və holdinqlərin sənəd dövriyyəsini, dövrün tələbinə uyğun formada tam avtomatlaşdıracaq bir proqram moduludur. Logix Kargüzarla müəssisədaxili yazışmaları, daxil olan müraciətləri, çıxan sənəd və sorğuları, onların icra mexanizminə, struktur bölmələrarası icra ardıcıllığına, icra müddətinə və nəticə etibarı ilə struktur bölmələrin bütün işinə nəzarəti təmin edə bilirsiz. Logix Kargüzar kargüzarlıq sahəsində sizə optimal funksionallıq, dəqiqlik, operativlik qazandıracaq bir proqram təminatıdır. Sistem tam tətbiq edildikdə qurumların böyuk ölcüdə, həm iqtisadi baxımdan sənədləşmələrə sərf olunan maddi vəsaitə qənaət olunmasını, həm də icra mexanizminin operativ fəaliyyətini təmin edir.

  • Sənəd dövriyyəsinin 4 əsas mərhələsi var:
  • sənədin formalaşması
  • icra ardıcıllığı
  • icranın sonlandırılması
  • sənədlərin arxivlənməsi
  • Logix Kargüzar bu mərhələlərin icrasını və onlar arasında prosesin operativliyini təmin edir.Siz bununla sərf etdiyiniz vaxta və resursa qənaət etmiş olursunuz. Bu isə öz növbəsində yüksək faydalı iş əmsalı deməkdir.

play video

CRM təqdimat

Mail göndərin

Azərbaycan

A.Salamzadə 53 küç., Nəsimi ray., Bakı, Azərbaycan

(+994) 50 260 05 75

info@logix.az

Özbəkistan

Abdulla Kaxxor 46,Yakkasaray dist., Taşkent, Özbəkistan

(+998) 8 970 025 544

info@destec.az

İngiltərə

62-64 Stoke Newington High Street, London, N167PB

+44 7311 462604

info@logix.store