MÜHASİBAT

Phone App

Logix Mühasibat uçotu müəssisələrin əmlakının, kapitalının, dövriyyə vəsaitlərinin və ümumiyyətlə, bütün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin, natural göstəricilər əsasında, pul ifadəsində, sənədləşdirilmiş və mühasibat registrlərində qarşılıqlı əlaqələndirilmiş bütün təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat hesablarında ikili yazılış üsulu ilə yığılması və qaydaya salınması sistemini özündə əks etdirir. Mühasibat uçotunun əsas prinsiplərindən biri Hesablar planının tətbiqidir ki, bu da müəssisə əmlakının, öhdəliyinin hərəkəti üzrə bütün təsərrüfat əməliyyatlarını, gəlir və xərc, mənfəət və zərər və bu kimi bütün başqa göstəricilərin yarandığı vaxtda mühasibat hesablarında müxabirləşmə ilə heç bir istisnaya yol vermədən düzgün əks etdirilməsini təmin edir.

 • Logix Tətbiqi Proqramlar Paketi istənilən fəaliyyət növü ilə məşğul olan müəssisələrin mühasibatlıq sistemini avtomatlaşdırmaq üçün ideal tərəfdaşdır. Logix
 • Tətbiqi Proqramlar Paketinin hər hansı bir modulunda əməliyyatlar apardıqda avtomatik olaraq mühasibat əməliyyatları da formalaşır. Bu əməliyyatlar nəticəsində müəssisənin istəyinə uyğun hesabatlarla yanaşı aşağıdakı mühasibat hesabları da alınır:
 • Mühasibat balansı
 • Hesab üzrə dövriyyə cədvəli
 • Müxabirləşmələr üzrə uçot
 • Mənfəət və zərər haqqında hesabat
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 • Digər mühasibat hesabatları
 • Bank hesablaşma sənədləri, çıxarışlar
 • Dövriyyə cədvəli
 • Hesabların analizi
 • Açıqlamalar üzrə dövriyyə cədvəli
 • Qaytarılma və dəyişdirilmə əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi
 • Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
 • Uçot hesabatı və izahlı qeydlər
 • Valyutalar
 • Proqramın yerli şirkət tərəfindən yazılmış olması istənilən anda sualları cavablandıracaq xidmətinin var olması deməkdir. Bu da öz növbəsində proqramda tələbə uyğun dəyişiklik etmə imkanı verir. Logix mühasibat uçotu modulu Logix ERP-yə daxil olan digər modullarlarla inteqrasiya olunur.

Referanslarımız

play video

CRM təqdimat

Mail göndərin

Azərbaycan

A.Salamzadə 53 küç., Nəsimi ray., Bakı, Azərbaycan

(+994) 50 260 05 75

info@logix.az

Özbəkistan

Abdulla Kaxxor 46,Yakkasaray dist., Taşkent, Özbəkistan

(+998) 8 970 025 544

info@destec.az

İngiltərə

62-64 Stoke Newington High Street, London, N167PB

+44 7311 462604

info@logix.store