MARKET İDARƏETMƏ

Phone App

Logix Market modulu mallarınız anbarınıza daxil olduğu andan etibarən satılana qədər bütün hərəkətlərini təqib edə, mal əsasında qazanc və ya zərərinizin hesabatını hazırlaya və rəflərinizdə satış hərəkətliliyi olmayan malları təsbit edə biləcəyiniz bir proqramdır. Bu proqram vasitəsilə siz barkodlu mal satış və təqibini həyata keçirərək müştərinin tələblərinə daha sürətli cavab verəcək və anbarınızı nəzarətdə saxlaya biləcəksiniz. Periodik satış dövrlərinin hesabatını çıxara bilmək və bu istiqamətdə strategiyalar hazırlamaq imkanına malikdir.

 • Satış nöqtəsinin idarə edilməsi
 • Satışın artıb-azalma tempinin təqibi
 • Şöbə, mal, tarix və saat əsaslı endirimlər etmək imkanı
 • Satışları müxtəlif mal qruplarına (içki, şirniyyat və s.) görə çeşidlərə ayıra bilər, ətraflı məlumat ala bilərsiniz
 • Çəki, ədəd və s. görə barkodlu satış həyata keçirilməsi
 • Çəki ilə satılan mallar üçün barkodlu tərəzidən istifadə
 • Satış faizini təyin edərək avtomatik satış qiymətinin əmələ gətirilməsi
 • Satış anında müştəriyə aid alış-veriş statistikasını görə bilmə
 • Sensorlu ekrandan istifadə etmə imkanı
 • Detallı fakturanın (çek) müştəriyə dərhal təqdim edilməsi

 • Kassa əməliyyatları
 • Kassalara istənilən sayda kassir təyin edə bilərsiniz
 • Gündəlik kassa hesabatının detallı və ya xülasə şəklində alınması
 • Bank hesabı ilə nağd kassa arasındakı pul transferlərinin təqibi
 • Həyata keçirilən satış, qaytarılma və ləğvetmə əməliyyatları günsonu hesabatları ilə ətraflı təqib edilməsi

 • CRM (müştərilərlə əlaqələrin idarə edilməsi)
 • Müştərilərinizə aid məlumatların detallı olaraq təqibi
 • Müştərilərinizin peşə və təhsil səviyyəsi ilə bağlı məlumatları təqib edə bilər, beləliklə müştəri seqmentləşdirilməsi əmələ gətirərək mal çeşidliliyini buna görə nizamlaya bilmə imkanı
 • Alış-veriş statistikasına görə müştərilərinizin seçimlərinin müəyyən edilməsi
 • Müştəriləri müxtəlif qruplara ayıra bilmə, müştərilərin şikayət və təkliflərinin təqibini etmək imkanı
 • Müştərilərə görə qiymət və güzəştlərin təyin edilməsi - ENDİRİM KARTLARI

 • Təchizatçılarla işin idarə edilməsi
 • Satınalma sifarişlərinizi iki mərhələdə (sifariş tələb və sifariş təsdiq) təqib edə bilər, istənilən valyuta növü ilə hesablaşmalar apara bilərsiniz
 • Təchizatçı əsasında mal qalıqları və dövriyyəsinin təqib olunması
 • Satınalma sifarişlərinizin e-mail vasitəsilə avtomatik olaraq təchizatçılara göndərə bilmə imkanı
 • Qaytarılma və dəyişdirilmə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi
 • Təchizatçılarla hesablaşmaların təqibi

 • Anbar idarəetməsi
 • Mal qrupları (içkilər, təmizlik vasitələri və s.) müəyyənləşdirə bilmə və bu qruplar əsasında statistik məlumatlar alabilmə imkanı
 • Anbarlarla əlaqəli bütün giriş-çıxış sənədlərini nizamlanması, anbarlararası transferlərin və sayma əməliyyatlarının həyata keçirilməsi
 • Anbar və mağaza əsasında mal qalığı təqibinin həyata keçirilməsi imkanı
 • Verilən sifarişlər istiqamətində anbar giriş-çıxış sənədlərinin avtomatik olaraq hazırlanması
 • Bütün giriş-çıxış sənədlərində barkod oxuyuculu mobil cihazlardan istifadə imkanı
 • Mallarınızın satış vəziyyətinin və satış maliyyətlərinin tək hesabatda analiz etmə imkanı
 • Avtomatik sayma əməliyyatı sayəsində sayma öncəsi və sonrası mallarınızın vəziyyətini müqayisə edə bilər, mal itkilərinizi təqib edə bilərsiniz.
play video

Market və idarəetmə təqdimat

Mail göndərin

Azərbaycan

A.Salamzadə 53 küç., Nəsimi ray., Bakı, Azərbaycan

(+994) 50 260 05 75

info@logix.az

Özbəkistan

Abdulla Kaxxor 46,Yakkasaray dist., Taşkent, Özbəkistan

(+998) 8 970 025 544

info@destec.az

İngiltərə

62-64 Stoke Newington High Street, London, N167PB

+44 7311 462604

info@logix.store