TİCARƏT VƏ ANBAR UÇOTU MODULUNUN TƏLİM PROQRAMI

Phone App

Dərslər həftədə 2 dəfə hərdərs 1 saat olmaqla 2 istiqamətdə keçilir • Nəzəri hissə (təlim olunan modulun iş prinsipləri) • Praktik hissə (proqramda tapşırıqların icrası-real əməliyyatlar)

 • Dərslər 8 dərsdən ibarətdir. 8 dərs leksiya, 8 dərs məşğələ. Ümumi dərs saatının miqdarı 16 saat təşkil edir.
 • Dərslərin qrafik cədvəli:
 • 1-ci həftə
 • Leksiya – Anbar uçotunun mahiyyəti, iş prinsipləri, proqramın əsas paneli, əsas paneldəli
 • düymələrin funksionallığı
 • Proqramın Əsas paneli: Əsas, View, Features
 • Məşğələ - Əsas, View, Features tətbiqi, Əsas paneldəli düymələrin funksionallığı
 • 2-ci həftə
 • Leksiya – Məlumatlar bölməsinin təlimi (I hissə)
 • Məlumatlar: Mallar, Mal tipləri, Mal Xüsusiyyətləri, Anbarlar, ŞöbələrƏməkdaşlar, Vəzifələr
 • Məşğələ - Məlumatlar bölməsinin tətbiqi (Mallar, Mal tipləri, Mal Xüsusiyyətləri, Anbarlar,
 • Şöbələr Əməkdaşlar, Vəzifələr)
 • 3-cü həftə
 • Leksiya – Məlumatlar bölməsinin təlimi (II hissə)
 • Məlumatlar:Kontragentlər, Kassalar, Bank hesabları Valyuta, Gəlir xərc növləri, İmtiyazlar
 • Məşğələ - Məlumatlar bölməsinin tətbiqi (Kontragentlər, Kassalar, Bank hesabları Valyuta,
 • Gəlir xərc növləri, İmtiyazlar)
 • 4-cü həftə
 • Leksiya – Sənədlər bölməsinin təlimi (I Hissə)
 • Məlumatlar: Anbara mədaxil, Anbardan geri, Müştəriyə satış, Müştəridən geri, Anbardan geri,
 • Anbardan silinmə, Anbarlararsı transfer
 • Məşğələ - Sənədlər bölməsinin tətbiqi (Anbara mədaxil, Anbardan geri, Müştəriyə satış,
 • Müştəridən geri, Anbardan geri, Anbardan silinmə, Anbarlararsı transfer)
 • 5-ci həftə
 • Leksiya – Sənədlər bölməsinin təlimi (II Hissə)
 • Məlumatlar: Kassaya (bank) mədaxil, Kassadan (bank) məxaric, Kassalararası transfer,
 • Borclandırma, Sayman, Barkod çapı
 • Məşğələ - Sənədlər bölməsinin tətbiqi (Kassaya (bank) mədaxil, Kassadan (bank) məxaric,
 • Kassalararası transfer, Borclandırma, Sayman, Barkod çapı)
 • 6-cı həftə
 • Leksiya – Hesabatlar bölməsinin təlimi (I hissə)
 • Məlumatlar: Mal qalıqları, Mal dövriyyəsi, Mal satış hesabatları
 • Məşğələ - Hesabatlar bölməsinin tətbiqi (Mal qalıqları, Mal dövriyyəsi, Mal satış
 • hesabatları)
 • 7-ci həftə
 • Leksiya – Hesabatlar bölməsinin təlimi (II Hissə)
 • Məlumatlar: Kassa hesabatları, Bank hesabatları, Əməkdaş hesabatı, Xərc hesabatı, Gəlir
 • hesabatları, Kontragent qalıqları
 • Məşğələ - Hesabatlar bölməsinin praktik təlimi (Kassa hesabatları, Bank hesabatları, Əməkdaş
 • hesabatı, Xərc hesabatı, Gəlir hesabatları, Kontragent qalıqları)
 • 8-ci həftə
 • Leksiya – Ümumi sorğu
 • Məşğələ - Ümumi sorğu

play video

Ticarət və Anbar Uçotu modulunun təlimi

Send mail

Azərbaycan

27A Ə.Rəcəbli prs., N.Nərimanov ray., Bakı, Azərbaycan

(+994) 50 260 05 75

info@logix.az

Özbəkistan

Abdulla Kaxxor 46,Yakkasaray dist., Taşkent, Özbəkistan

(+998) 8 970 025 544

info@destec.az

İngiltərə

17 Greville str., EC1N 8SQ, London

(+44) 7307 973 964

rajab.mammadov@logix.az